ต่อเนื่องจากวันก่อน

วันนี้ทำการ Cove และบันทึกเสียงเสร็จแล้ว
ขอเชิญรับฟังผลงานครับ

Comment

Comment:

Tweet